Η κατασκευή ξενοδοχείου είναι κοστοβόρος και πολύπλοκη διαδικασία που απαιτεί χρόνο και μία σειρά από συντονισμένες προσπάθειες πολλών και διαφορετικών…